Siirry pääsisältöön

Uusi laitos

Tavoitteena on rakentaa uusi ympäristöystävällinen CFB-kattilalaitos yhdistettyyn kaukolämmön-ja sähköntuotantoon.

 • Korvaa teknisen elinikänsä päässä olevan Naistenlahti 2:n.
 • Mahdollisuus toimia 100-prosenttisesti uusiutuvilla biopolttoaineilla.
 • Vähentää CO2-ja muita savukaasupäästöjä.
 • Vähentää melu-, pöly- ja vesistöpäästöjä.
 • Hyödyntää olemassa olevia rakenteita ja tekniikkaa kuten vanhaa höyryturbiinia ja vuonna 2015 valmistunutta savukaasupesuria.
 • Turvaa huoltovarmuuden Tampereen seudulla: Naistenlahti on tukipilarimme, kaukolämpöverkon keskeisin solmukohta ja sykkivä sydän.
 • Vakauttaa kaukolämmön hintaa.

Huoltovarmuus   Ympäristövastuu

Laajuus

 • Uusi CFB-kattila n. 210 MW polttoaineteho
 • Sähköteho n. 50 MW, kaukolämpöteho n. 160 MW
 • Savukaasun puhdistus uudella letkusuodattimella
 • Uusi lentotuhkasiilo
 • Kiinteän polttoaineen järjestelmien modernisointi- ja muutostyöt
 • Pääautomaatiojärjestelmän uusinta
 • Uusi suljettu jäähdytysvesipiiri
 • Uusi reduktioasema ja reduktiolämmönvaihdin
 • Sähköjärjestelmien uusinta
 • Varautuminen uuden kaukolämpöakun rakentamiseen
 • Lämmön talteenoton tehostaminen lämpöpumpuilla

Mitä tontilla tulee tapahtumaan?

Naistenlahdessa on tarkoitus hyödyntää olemassaolevaa rakennuskantaa niin paljon kuin se on järkevää. Muutamia sivurakennuksia joudutaan kuitenkin purkamaan ja rakentamaan ne fiksummin uudestaan. Näin parannetaan toiminnallisuutta sekä saadaan lisää varastointitilaa puulle ja hakkeelle.

Polttoaineen vastaanotosta puretaan suurin osa eli mm. vanha turvesiilo sekä kuljettimet, joita pitkin hake ja turve on kuljetettu voimalaitoksen kattilaan.

Voimalaitoksen kuuma sydän, 40-vuotias kattila, korvataan uudella leijukerrostekniikkaa käyttävällä kattilalla. Sen vuoksi tehdään pieniä laajennuksia kattilarakennukseen. Kiertoleijukattilassa hiekkaa leijutetaan suurella nopeudella, jolloin hiekka ja polttoaine tempautuvat ilman ja savukaasuvirran mukaan ja kulkeutuvat kattilan tulipesästä erottimeen, jossa hiekka ja palamaton polttoaine erotetaan savukaasuvirrasta ja palautetaan tulipesän alaosaan. Vanhassa kattilassa on ns. kuplapeti, jossa polttoaine syötetään kuplivaan hiekkapetiin, jossa polttoaine syttyy ja palaa.

Uudehko savukaasupesuri säilytetään, mutta sähkösuodatin korvataan tehokkaammalla letkusuodattimella. Tämä auttaa vähentämään päästöjä entistäkin paremmin. Öljyn vastaanottoasema ja pyöreä puusiilo säilytetään.

Parkkikansi ja pysäköintijärjestelyt

 • Rannan pysäköintialueet eivät ole enää käytettävissä purku- ja rakennustöiden vuoksi.
 • Henkilökunnan pysäköinti siirtyy Rauhaniementien puoleiselle uudelle parkkikannelle.