Siirry pääsisältöön

Työmaa

Työajat

 • Työaika on normaalisti ma-pe klo 7-18, tarvittaessa klo 20 asti. Töitä tehdään myös lauantaisin klo 7-18 ja betonikannen valuja joudutaan tekemään tarvittaessa läpi yön. Häiriöitä aiheuttavia ilta- ja viikonloppuaikoja pyritään aina välttämään. Työmenetelmistä yritetään valita mahdollisimman vähän häiriötä aiheuttavat.

Melu

Rakennustöitä tullaan tekemään tontilla 23.5.2023 asti, mutta suurin osa meluavista töistä tehdään ennen heinäkuuta 2021. Erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavia töitä tehdään seuraavilla voimalaitoksen alueilla:

 • 1. kattila- ja reduktiorakennukset ja tuhkasiilo (tontin länsireuna)
 • 2. pysäköintikansi (tontin itäreuna)
 • 3. kiinteän polttoaineen alue ja polttoainesiilo (tontin eteläreuna)
Työmaan kartta
Tuleva kattilarakennus ja rannan vahvistaminen (1), uusi parkkikansi (2) ja kiinteän polttoaineen rakennukset (3)

Meluavia töitä ei tehdä koko ajan, eikä kaikissa työpisteissä samanaikaisesti. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavia töitä, kuten paalutusta, ponttien lyöntiä tai iskuvasarointia voidaan Tampereen kaupungin ympäristönsuojelupäällikön päätöksen mukaan tehdä arkisin ma-pe klo 7-18. Vastaavia töitä saa tehdä myös arkisin ma-pe klo 20 asti ja lauantaisin klo 8-18, mikäli laitoksen huoltovarmuuden turvaaminen tai muu vastaava syy sitä edellyttää. Määräyksen aikarajat eivät koske sellaisia valmistelevia töitä, joista ei aiheudu merkittävää melu-, tärinä- tai muuta häiriötä altistuville kohteille.

Pöly

Rakennustyöhön liittyvä maa-aineksen käsittely tehdään siten, että pölyhaitat ovat mahdollisimman vähäisiä. Katujen likaantuminen pyritään estämään ja tarvittaessa katuja puhdistetaan. Jos kuljetettava kuorma on pölyävä, kuorma pyritään peittämään tai kastelemaan. Tarvittaessa käytetään pölynsidontaa.

Sijainti

Uusi kattilalaitos tulee sijaitsemaan olemassa olevan Naistenlahti 2 -kattilarakennuksen ja Näsijärven välissä. Siksi siitä on alettu puhua nimellä Naistenlahti 3.

Paikallisuus ja kotimaisuus tärkeitä

 • Puuketjumme työllistää Pirkanmaan hankinta-alueella lähes 250 henkilöä.
 • Myös voimalaitoskattila ostetaan paikalliselta valmistajalta.

Uusi kattilalaitos

 • Vanha kattila: Kuplapetikattilassa (BFB) polttoaine syötetään leijuvaan (kuplivaan) hiekkapetiin, jossa polttoaine syttyy ja palaa. Vanhan kattilan teho on 200 MW.
 • Uusi kattila: Kiertoleijukattilassa (CFB) hiekkaa leijutetaan suuremmalla nopeudella, jolloin hiekka ja polttoaine tempautuvat ilman ja savukaasuvirran mukaan ja kulkeutuvat kattilan tulipesästä erottimeen, jossa hiekka ja palamaton polttoaine erotetaan savukaasuvirrasta ja palautetaan tulipesän alaosaan. Uuden kattilan
  polttoaineteho on noin 210 MW.
 • Uusi kattilalaitos toimii peruskuormalaitoksena kaukolämmöntuotannossa syyskuusta kesäkuuhun. Laitoskonsepti perustuu yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon
  (CHP), jossa hyödynnetään olemassa oleva höyryturbiini ja sen apujärjestelmät.

Valvomo

 • Nykyinen valvomo tullaan modernisoimaan.
 • Laitoksen automaatioaste tulee myös muutosten jälkeen olemaan korkea.
 • Laitoksen kaikki normaalikäytön aikaiset toimenpiteet (myös käynnistykset, häiriötilanteiden selvitykset ja alasajot) voidaan suorittaa valvomosta.
 • Myös ns. kuumakäynnistykset lyhytkestoisten häiriöiden jälkeen voidaan suorittaa valvomosta.

Muut muutostyöt

 • Uudistamme voimalaitoksen kiinteän polttoaineen vastaanotto-, seulonta-, varastointi- ja kuljetinlaitteita sekä muita tarvittavia, uutta kattilaa palvelevia järjestelmiä.
 • Voimalaitos varustetaan uudella reduktioasemalla ja reduktiolämmönvaihtimella, joilla mahdollistetaan kaukolämmöntuotanto tarvittaessa myös ilman sähköntuotantoa.
 • Uusi letkusuodatin savukaasun puhdistukseen.
 • Uusi lentotuhkasiilo
 • Uusi suljettu jäähdytysvesipiiri
 • Pääautomaatiojärjestelmän uusinta
 • Sähköjärjestelmien uusinta
 • Varaudumme uuden kaukolämpöakun rakentamiseen

Uusi kevyen liikenteen väylä rantaan

Kun Naistenlahti 3 on valmis, rannassa on uusi kevyen liikenteen väylä kaikkien kävelijöiden iloksi. Pyöräliikenne ohjataan jatkossa Rauhaniementien kautta.

Kuva uudesta kevyenliikenteen väylästä