Siirry pääsisältöön

Turvallinen työmaa

Haluamme varmistaa turvallisuuden työmaalla ja sen vaikutuspiirissä. Tampereen Sähkölaitos on Nolla tapaturmaa -foorumin jäsen ja tavoitteemme Naistenlahti 3 -työmaalla on sama kuin muussakin työssämme: Nolla tapaturmaa.

Rakennamme keskellä kaupunkia, joten arvostamme kehittävää yhteistyötä ja myös suuren yleisön turvallisuushavaintoja työmaan asioissa. Niitä voi lähettää palautelomakkeella.

Työmaa-alueella liikennesäännöt ovat laissa vaadittuja tiukempia, koska suuren riskin ympäristössä on suojeltavana monia tekijöitä, myös ihmisiä. Työmaaliikennettä tulee olemaan paljon ja nykyisen Naistenlahti 2 -laitoksen käynnissäpito tulee turvata samaan aikaan rakennustyön kanssa.

Toivomme, että työmaan ulkopuoliset henkilöt antavat työrauhan, eikä sitä kautta tule vaaraa työmaalle tai työmaan ulkopuolelle. Naistenlahti 3 -työmaan keskeisen sijainnin vuoksi kiinnitämme erityistä huomiota työmaa-alueella tapahtuvaan, työmaalle suuntautuvan liikenteen turvallisuuteen sekä työmaan välittömässä läheisyydessä olevilla alueilla liikkuvien turvallisuuteen ja suojelemiseen.

Naistenlahti 3 -työmaalla on työturvallisuusohjeet, joiden mukaan työmaalla toimitaan. Työmaalla on turvallisuuspäällikkö, johon voi ottaa yhteyttä, jos asiassa tulee kysyttävää. Hänen yhteystietonsa löytyvät Yhteystiedot-sivulta.

Suunnittelu ja vaaranarviointi lisäävät työturvallisuutta

Turvallisuus syntyy yhteistyöstä ja siksi jokainen työmaalla työskentelevä perehdytetään työmaan olosuhteisiin ja työtehtävään. Työmaan yleisten vaarojen lisäksi työtehtävään liittyvät vaarat käsitellään erikseen. Kaikkien työntekijöiden tulee noudattaa annettuja ohjeita ja suunnitelmia; siten takaamme yhdessä jokaisen turvallisuuden. Mikä tahansa työ voi aiheuttaa vaaratilanteen ilman asianmukaista suunnittelua ja riskinarviointia.

Vastuu työsuorituksen turvallisuudesta on jokaisella. Vastuuseen kuuluu

  • perehtyminen tehtävään liittyviin suunnitelmiin ja arviointeihin
  • jatkuva työympäristön ja sen vaarojen havainnointi
  • vaarojen poistaminen
  • vaaroista, läheltä piti -tilanteista ja tapaturmista tiedottaminen
  • omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtiminen ja
  • riskinoton välttäminen kaikissa tilanteissa.

Turvalliseen työskentelyyn kuuluu asianmukaiset ja työn vaatimaa tasoa edellyttävien henkilösuojaimien käyttö. Henkilösuojauksessa on käytettävä työn vaatimaa tasoa. Minimivaatimus Naistenlahti 3 -työmaalla on suojakypärä, silmäsuojaimet, huomioliivi ja turvajalkineet. Tarvittaessa käytetään myös suojakäsineitä, kuulonsuojaimia, putoamissuojainta, hengityssuojainta ja polvisuojaimia.

Toivomme ymmärrystä rakentamisen aiheuttamille häiriöille.

Kuva rakentajasta turvavarusteissaan