Siirry pääsisältöön

Ratkaisuja ilmastonmuutokseen

Naistenlahti 3 on tärkeä askel kohti tavoitteiden saavuttamista.

Energia-alan kvartaali on perinteisesti 25 vuotta. Lyhensimme kvartaalin 20 vuoteen (2010-2030), jonka aikana

  • Vähennämme CO2-päästöjä 95 %
  • Lisäämme uusiutuvien energialähteiden osuuden tuotannossamme 90 %:iin

Naistenlahti 3 tulee korvaamaan elinkaarensa päähän tulleen, yli 40-vuotiaan Naistenlahti 2:n. Uusi Naistenlahti 3 -kattilalaitos toteutetaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) periaatteiden mukaisesti.

Voimalaitoksen savukaasujen puhdistuksessa hyödynnetään vuonna 2015 rakennettua savukaasupesuria ja -lauhdutinta, joka varmistaa savukaasupäästöille asetettujen päästöraja-arvojen alittamisen.

Mitoitus mahdollistaa 100-prosenttisen puupolttoaineiden käytön

Kattila ja savukaasunpuhdistuslaitteet on mitoitettu niin, että laitoksella pystytään käyttämään erilaisia puupolttoaineita 30-100 % ja jyrsinturvetta 0-70 %. Puupolttoaineet tarkoittavat metsähaketta (hakkuutähteet, latvukset, oksat, kannot) ja metsäteollisuuden sivutuotteita (kuori, puru). Käynnistyspolttoaineina ovat tarvittaessa maakaasu ja kevyt polttoöljy.

Palamisessa syntyvien typenoksidien (NOx) vähentämiseksi kattila varustetaan 24,5 % ammoniakkivesiruiskutukseen perustuvalla SNCR-menetelmällä.

Hiukkaset erotetaan savukaasuista letkusuodattimella. Sieltä savukaasut johdetaan savukaasupesuriin ja lauhduttimeen. Savukaasupesuri vähentää savukaasujen rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjä ja parantaa laitosyksikön hyötysuhdetta.

Lauhduttimesta savukaasut johdetaan 90 metriä korkeaan betoniseen savupiippuun, joka on kunnostettu vuosina 2015-2017.

Naistenlahti 3: uusi voimalaitos kaukolämpöverkon sydämeen

Naistenlahti 3 on askel yhä kestävämpään energiantuotantoon

Vuonna 2030 uusiutuvien energialähteiden osuus on 90 prosenttia.

Vuosina 2010-2030 hiilidioksidipäästöt vähenevät 95 prosenttia.