Siirry pääsisältöön

Ratkaisuja ilmastonmuutokseen

Naistenlahti 3 on tärkeä askel kohti tavoitteiden saavuttamista.

Energia-alan kvartaali on perinteisesti 25 vuotta. Lyhensimme kvartaalin 20 vuoteen (2010-2030), jonka aikana

  • Vähennämme CO2-päästöjä 95 %
  • Lisäämme uusiutuvien energialähteiden osuuden tuotannossamme 90 %:iin

Naistenlahti 3 tulee korvaamaan elinkaarensa päähän tulleen, yli 40-vuotiaan Naistenlahti 2:n. Uusi Naistenlahti 3 -kattilalaitos toteutetaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) periaatteiden mukaisesti.

Voimalaitoksen savukaasujen puhdistuksessa hyödynnetään vuonna 2015 rakennettua savukaasupesuria ja -lauhdutinta, joka varmistaa savukaasupäästöille asetettujen päästöraja-arvojen alittamisen.

Mitoitus mahdollistaa 100-prosenttisen puupolttoaineiden käytön

Kattila ja savukaasunpuhdistuslaitteet on mitoitettu niin, että laitoksella pystytään käyttämään erilaisia puupolttoaineita 30-100 % ja jyrsinturvetta 0-70 %. Puupolttoaineet tarkoittavat metsähaketta (hakkuutähteet, latvukset, oksat, kannot), metsäteollisuuden sivutuotteita (kuori, puru) sekä kierrätyspuuta (esimerkiksi uudisrakentamisen puutähde, puupakkaukset ja kuormalavat). Käynnistyspolttoaineina ovat tarvittaessa maakaasu ja kevyt polttoöljy.

Palamisessa syntyvien typenoksidien (NOx) vähentämiseksi kattila varustetaan 24,5 % ammoniakkivesiruiskutukseen perustuvalla SNCR-menetelmällä.

Hiukkaset erotetaan savukaasuista letkusuodattimella. Sieltä savukaasut johdetaan savukaasupesuriin ja lauhduttimeen. Savukaasupesuri vähentää savukaasujen rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjä ja parantaa laitosyksikön hyötysuhdetta.

Lauhduttimesta savukaasut johdetaan 90 metriä korkeaan betoniseen savupiippuun, joka on kunnostettu vuosina 2015-2017.

Naistenlahti 3: uusi voimalaitos kaukolämpöverkon sydämeen

Naistenlahti 3 on askel yhä kestävämpään energiantuotantoon