Siirry pääsisältöön

Naistenlahti 2 -voimalaitoksen osittainen purku alkaa

30.3.2022

Naistenlahti 2 on sammutettu, Naistenlahti 3:n koestus- ja käynnistystyöt alkavat.

pellitystyö

Naistenlahti 3:n seinän pellitystyö on ollut käynnissä maaliskuussa.

Yli 40-vuotias voimalaitos, Naistenlahti 2, on tänään sammutettu viimeisen kerran. Ensi lämmityskaudella Naistenlahti 3 -biovoimalaitos otetaan jo käyttöön. Alasajoon liittyvät prosessipuhdistukset ovat menossa ja niistä voi aiheutua melua ympäristöön. Huhtikuussa alkavat myös laajat purkutyöt Naistenlahti 2:n alueella: puramme savukaasukanavia, koneita ja laitteita, putkistoja, kuljetinsiltoja jne.

Huhtikuun töitä voimalaitostyömaalla ovat:
• Prosessipuhdistukset ja purkutyöt
• Putkistotyöt Naistenlahti 2:n sisä- ja ulkotiloissa jatkuvat
• Kattilalaitoksen laite- ja putkistoasennukset sekä sähkö- ja instrumentointiasennukset jatkuvat
• Sähkörakennuksen päällä letkusuodattimen asennus- ja eristystyöt jatkuvat
• Reduktiorakennuksen sisällä putkisto- ja laiteasennukset jatkuvat
• Uuden kuljetinsillan perustustyöt jatkuvat
• Ammoniakkivesisäiliön perustustyöt alkavat
• Polttoaineen seulomorakennuksen rakennustyöt jatkuvat
• Naistenlahti 3:n koestus- ja käyttöönottotoimet alkavat