Siirry pääsisältöön

Kattilarakennuksen rungon pystytys alkaa

4.2.2021

Perustustyöt valmistuvat helmikuun alussa.

Perustuksien valun valmistuttua päästään kattilarakennusta rakentamaan ylöspäin.

Naistenlahden voimalaitostyömaalla ovat lähipäivinä valmistumassa sekä uuden kattilarakennuksen että reduktiorakennuksen perustustyöt.

Tammikuun lopussa pystytettiin kattilatoimittajan torninosturi lähelle Näsijärven rantaa. Nosturin asennustyöt testauksiin valmistuvat helmikuun alussa. Uusi kevyen liikenteen väylä rannassa suljettiin turvallisuussyistä, koska se sijaitsee torninosturin työskentelyalueella. Väylä avataan jälleen loppuvuodesta, kun nosturi puretaan.

Valmetin toimittaman kattilarakennuksen teräsrungon pystytys alkaa tiistaina 9.2.2021. Kattilarakennuksen rakentamisesta saattaa aiheutua häiriötä ympäristöön. Runkoa kasataan pulttikoneilla ja nostureita apuna käyttäen arkisin klo 6–22 ja lauantaisin klo 6–18. Työstä on tehty meluilmoitus Tampereen Kaupunkiympäristön palvelualueen ympäristönsuojelupäällikölle ja siitä on saatu lupapäätös 20.5.2020. Meluluvan alaista työtä voidaan tehdä arkisin klo 7–18 ja lauantaisin klo 8–18.

Kattilarakennuksen työmaakuljetuksia on odotettavissa 2–5 kuorma-autollista päivittäin. Kuljetukset saapuvat työmaalle pääasiassa Satamatoimiston suunnasta ja poistuvat Poijukadun kautta.

Työt etenevät aikataulussa. Työmaan kokonaisvahvuus on tällä hetkellä noin 40 henkilöä. Kevään aikana työmaavahvuus kasvaa ja on toukokuun alussa noin 150 henkilöä.

Maaliskuusta alkaen kattilarakennuksen teräsrungon pystytyksen ohessa aloitetaan myös kattilan laiteasennukset. Laiteasennuksien vuoksi työmaalle on tulossa myös erikoiskuljetuksia. Satamatoimiston läheisyyteen, ns. turveaseman taakse, nousee työmaan toinen työmaaparakkikylä.